YAPI GÜVEN İNŞAAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.(“Yapı Güven”) ve REMAX MEYDAN YATIRIM GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (“REMAX MEYDAN”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin KVKK"nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

Yıldızlı Star Konutları Projesi ile ilgili size bilgi sağlamak, sorularınızı yanıtlamak, gayrimenkullerin satış işlemlerine ilişkin sizinle iletişime geçmek, sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre size öneriler sunmak, “Yapı Güven” ve “Remax Meydan” ın iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, “Yapı Güven” ve “Remax Meydan” ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve gayrimenkulleri beğenmenizin ardından satış sürecinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla aşağıda yer alan kişisel veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz toplanmakta ve fiziki ya da elektronik ortamda işlenmektedir.

Bunun yanında alınacak açık rızanıza istinaden “Yapı Güven” ve “Remax Meydan” a ait diğer projelere ilişkin size bilgilendirme yapmak, ilgi duyduğunuz diğer projelere ilişkin bilgilendirme yapmak ve izinli pazarlama bildirimleri göndermek amacıyla kişisel verileriniz pazarlama amacı ile de işlenmektedir. Ancak kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesini kabul etmezseniz bu kapsamda tarafınıza herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Söz konusu kişisel verileriniz “Yapı Güven” ve “Remax Meydan” a ait veri tabanı üzerinde tutulmaktadır.

  • Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad vb.)
  • Mesleki Bilgiler
  • İletişim Bilgileri (telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz)
  • Diğer Bilgiler (Bilgi formunda yer alan diğer kişisel veriler toplanabilmektedir)

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla tedarikçilerimizle, kamu kurumları ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine mevzuatın izin verdiği ve yukarıdaki amaçlar çerçevesinde gerekli görüldüğü ölçüde aktarılabilecektir.

Bunun yanında kanundan doğan yükümlülüklerimizin ya da şirket politikalarımızın, iç denetim, risk yönetimi ve raporlama yükümlülüklerimizin ve yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi amaçlarıyla ve hak ve menfaatlerimizin savunulması için gerekli olduğunda avukatlar, noterler, denetçiler ve danışmanlar ile diğer ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

(a) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

(b) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

(c) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

(d) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında KVKK"ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

 

KVKK"nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

KVKK madde 11 uyarınca “Yapı Güven” ve “Remax Meydan” a başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz.

 

Veri Sorumlusu: REMAX MEYDAN YATIRIM GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Gazipaşa Mahallesi, Yavuzhan Sokak, No:9/A Ortahisar/TRABZON

Karadeniz V.D. 6201038423,

Ticaret Sicil No: 20227

 

Veri Sorumlusu: YAPI GÜVEN İNŞAAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

 

Kemerkaya Mahallesi, Maraş Caddesi, Sonat İşhanı, Kat: 3-4 Ortahisar/TRABZON

Karadeniz V.D. 9370681578,

Ticaret Sicil No: 7332